Niektóre programy uniwersyteckie oferują studia magisterskie w tych i innych dziedzinach. Na przykład zarówno Uniwersytet Cornell, jak i Uniwersytet na Florydzie oferują absolwentom projektowania wnętrz programy w zakresie badań środowiska i zachowań.

AZ Design Białystok – galeria fototapet a Art Deco

Istnieje wiele ścieżek, którymi można się kierować, aby zostać profesjonalnym projektantem wnętrz. Wszystkie te ścieżki wiążą się z jakąś formą szkolenia. Praca z odnoszącym sukcesy profesjonalnym projektantem jest nieformalną metodą szkolenia i do tej pory była najbardziej rozpowszechnioną metodą edukacji. W wielu stanach sama ta droga nie może jednak prowadzić do uzyskania licencji profesjonalnego projektanta wnętrz. Szkolenie za pośrednictwem instytucji takiej jak kolegium, szkoła artystyczna lub projektowa bądź uniwersytet jest bardziej formalną drogą do praktyki zawodowej.

AZ Desing Białystok - galeria fototapet

W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych dostępnych jest obecnie kilka kierunków uniwersyteckich, w tym te dotyczące architektury wnętrz, których ukończenie zajmuje trzy lub cztery lata.

Formalny program edukacyjny, w szczególności program akredytowany lub opracowany przez profesjonalną organizację projektantów wnętrz, może zapewnić szkolenie, które spełnia minimalny standard doskonałości i tym samym daje studentowi wykształcenie na wysokim poziomie. Istnieją również programy studiów doktoranckich i absolwenckich dla osób:

  • poszukujących możliwości dokształcania się w określonej specjalizacji projektowej (np. projektowanie gerontologiczne lub z zakresu ochrony zdrowia)
  • lub pragnących nauczać projektowania wnętrz na poziomie uniwersyteckim.

AZ Design Białystok – galeria fototapet a warunki pracy

Istnieje szeroki wachlarz warunków pracy i możliwości zatrudnienia w projektowaniu wnętrz. Duże i małe korporacje często zatrudniają projektantów wnętrz na stałe w godzinach pracy. Projektanci mniejszych firm i internetowych platform renowacyjnych zazwyczaj pracują na podstawie umowy lub w przeliczeniu na jedno miejsce pracy. Samozatrudnieni projektanci, którzy stanowią 26% projektantów wnętrz, najczęściej pracują najwięcej godzin. Projektanci wnętrz często pracują pod presją, aby dotrzymać terminów, pozostać na budżecie i zaspokoić potrzeby klientów.

W niektórych przypadkach licencjonowani specjaliści dokonują przeglądu prac i podpisują je przed przedłożeniem projektu do zatwierdzenia przez klientów lub przed wydaniem pozwolenia na budowę. Potrzeba przeglądu i podpisu na licencji różni się w zależności od lokalizacji, odpowiednich przepisów i zakresu prac. Ich praca może wiązać się z podróżami do różnych miejsc. Jednak wraz z rozwojem technologii proces kontaktowania się z klientami i komunikowania alternatywnych rozwiązań projektowych stał się łatwiejszy i wymaga mniej podróży. Modernizują one również przestrzeń, aby zaspokoić specyficzne gusta klienta.

Styl Art Deco zaczął się w Europie w pierwszych latach XX wieku, kiedy to secesja zamarła. Termin „Art Deco” wywodzi się z Międzynarodowej Wystawy Sztuk Dekoratifs et Industriels Modernes, światowego jarmarku w Paryżu w 1925 r. Art Deco odrzucił wiele tradycyjnych wpływów klasycznych na rzecz bardziej opływowych form geometrycznych i metalicznej barwy. Styl Art Deco wpłynął na wszystkie dziedziny designu, a w szczególności na wystrój wnętrz, ponieważ był to pierwszy styl wystroju wnętrz, w którym zwrócono uwagę na nowe technologie i materiały.